Historie

Search Our Site

top1Bijna zo oud als de polder zelf: het Concours Hippique in Hoofddorp. Aan het begin van de 20ste eeuw voor het eerst gehouden voor de verschillende paardrijverenigingen in Haarlemmermeer. Door de gezamenlijke inzet van de leden van deze verenigingen, een aantal boeren en betrokken burgers, ontwikkelde zich een jaarlijks evenement.

In Hoofddorp werd een permanent concoursterrein aangelegd, aan het eind van de Concourslaan, speciaal ingericht voor de paardensport en voorzien van een grote tribune. Want het jaarlijkse, meerdaagse evenement trok veel bezoekers variërend van boeren en burgers tot aan de notabelen van de polder en zelfs het Koninklijk Huis.Vanuit heel Nederland kwamen ruiters naar Hoofddorp. Wedstrijden in alle klassen en disciplines werden verreden door amateurs en topruiters. Toen in de jaren ’70 het concoursterrein moest wijken voor het nieuwe raadhuis van Haarlemmermeer en, door de mechanisatie in de landbouw, de animo voor de paardensport afnam, dreigde het jaarlijkse concours echter verloren te gaan.

Een aantal paardensporters, boeren en prominente ondernemers in Haarlemmermeer zijn toen opgestaan om dat te voorkomen. In het net aangelegde Haarlemmermeerse Bos werd een concours nieuwe stijl opgezet. Door de verstedelijking van Haarlemmermeer pasten er nu ook andere evenementen bij zoals een kermis, braderie, strodorp en muzikale omlijsting.

In deze periode werd ook de vip-tent een herkenbaar punt. Hier konden ondernemers zich tijdens het concours presenteren, hun gasten ontvangen en, tijdens het netwerken, genieten van paardensport op hoog niveau. Vanwege het succes van de nieuwe formule kon je als ondernemer niet wegblijven van dit jaarlijkse Haarlemmermeerse feestje.

top4Het concours werd een onderdeel van de topsport kalender met Nederlandse en Europese kampioenschappen. Vele nationale topruiters als Anky van Grunsven en Edward Gal reden met hun toppaarden voor de prijzen. De basissport, uiteindelijk de oorsprong van het evenement, kwam hiermee echter in het gedrang en het lokale en regionale aspect van het concours ging verloren. Het Concours Hippique Hoofddorp verloor hierdoor ook zijn meerwaarde voor lokale sponsors. Het gevolg was dat het in 2015 en 2016 niet meer mogelijk was de organisatie financieel rond te krijgen.

In 2016 is een initiatief ontstaan om het Concours Hippique nieuw leven in te blazen, gesteund door het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Haarlemmermeer. De opzet is om het concours weer een feest te maken voor de paardensport, de bezoekers en het bedrijfsleven. Passend in deze tijd, met een stevige basis voor de toekomst.

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door leden die allen hun basis hebben in Haarlemmermeer. Vanuit alle geledingen uit het bedrijfsleven en de paardensport zijn zij, gedreven door een enorm enthousiasme, bezig de nieuwe plannen te realiseren.

Concours Hippique Haarlemmermeer

Hillegommerdijk 488, 2144 KW Beinsdorp | office@concourshaarlemmermeer.nl

Nieuwsbrief ontvangen?